Canine have been the primary

Canine have been the primary to make spaceflights, to stroll in house, and who is aware of the place else.

The identify of those that flew into house earlier than man: Laika, Lisichka, Chaika, Belka, Strelka, Dezik, Tsygan, Lisa, Mishka, Chizhik, Smely, Ryzhik, Neputyovy, ZIB, Lisa, Damka, Mishka, Lisa, Bulba, Rita, Linda, Malyshka, Milda, Kozyavka, Albina, Ryzhaia, Dzhoina, Modnitsa, Palma, Pushok, Kusachka, Pyostraya, Belyanka, Zhelba, Knopka, Otvazhnaia, Snezhinka, Zhemchuzhnaia, Malyok, Pchyolka, Mushka, Zhulka, Chernushka, Zvyozdochka.
P.S.: Sadly sufficient, lots of them by no means got here again.